Условия за пътуване

1. Срещу настоящия билет фирма "РАДИНА" осигурява по посочения маршрут превоз с автобус на пътник и личния му багаж в размер на два куфара/чанти/сакове и една малка ръчна чанта. Всеки допълнителен багаж се заплаща по определена тарифа.
2. Приносителят на настоящия билет е застрахован за територията на България по време на пътуването за риска "Злополука" в размер до 20 000 (двадесет хиляди) лева. При желание за застраховка в по-голям размер, пътникът следва да сключи отделен застрахователен договор.
3. При отказ от пътуване билетът може да бъде върнат най-късно 72 часа преди часът, определен за отпътуване. В този случай се удържат 10% неустойка от стойността на билета. При отказ от пътуване между 72 и 24 часа се задържа като неустойка 50% от стойността на билета. При отказ от пътуване под 24 часа стойността на билета не се възстановява. Отказът от пътуване се заявява единствено в писмен вид на електронните ни пощи ( radinavip@gmail.com или sales@radinavip.com), с цел установяване на точната дата и час на отказа.
4. При закупуване на двупосочен билет с нефиксирана дата (отворена дата) за връщане, пътникът е длъжен да се свърже с нас минимум 4 дни преди датата на обратно отпътуване.
5. При платен двупосочен билет и отказ от ползване на обратното пътуване по съответната дестинация, за използвана сума се счита 100% от цената за едната посока според ценоразписа на РАДИНА ВИП без прилагането на каквито и да е отстъпки, а като неустойка се задържа 10% от остатъчната сума на заплатения двупосочен билет с или без приложени към него допълнителни отстъпки и заявен отказ не по-късно от 4 дни за фиксирана дата и 360 дни при нефиксирана дата от датата на осъществяване на пътуването по първата посока.
6. Билет закупен от чужбина се заплаща във валута.
7. За закъснения по обективни причини независещи от компанията превозвач, не се носи отговорност.
8. При неосъществяване на пътуването по вина на фирма "РАДИНА ВИП" същата възстановява само стойността на неосъществената част от маршрута.
9. Желателно е да бъдете на автобусната спирка минимум 15 мин. преди часът на тръгване, за да може да обработим вашите документи и багаж. За началните гари като София, Хамбург и Кьолн трябва да бъдете на автобусната спирка поне 30 мин. по-рано.
10. Всички цени са посочени във валутата, в която сте направили вашата поръчка, за територията на България се преобразува автоматично в лева.
11. Всички часове на заминаване и пристигане са в местно часово време.
12. Тъй като нашите пътувания минават през международни граници и до страни от ЕС, ако не сте гражданин на ЕС сте длъжни да осигурите необходимите документи за вашето пътуване ( паспорти, визи и др.). Ако с вас пътуват лица под 18г., сте длъжни да осигурите необходимите документи за напускане на страната (международни паспорти, пълномощни и др.). Радина ВИП не носи отговорност при възникнали проблеми с вашите документи на границите и при дълго задържане на автобуса поради тази причина има правото да остави пътникът, като възстановява разликата от сумата до крайната точка, до която пътува пътникът.
13. Разрешеното количество цигари и алкохол за пренасяне е: по два стека на пътник и до 2л. твърд алкохол, от Сърбия е забранено покупката на алкохол, а цигари до ДВЕ КУТИИ. Радина ВИП не носи отговорност при възникнали проблеми с пренасяните от вас стоки в багажа и при дълго задържане на автобуса има правото да остави пътникът, като възстановява разликата от сумата до крайната точка, до която пътува пътникът.
14. Разрешено е превоз на домашни любимци само в случаите когато за тях е осигурено: клетка за транспортиране, пътникът притежава всички необходими документи; паспорт, ваксини и т.н. За домашен любимец се доплаща 50% от стойността на билета, без право на място.
15. Ако се качвате от междинна спирка по маршрута, може да следите в реално време как се придвижва автобусът след неговто тръгване от началната спирка на електронен адрес: m1.sledi.eu , след като сте въвели следните данни: Фирма: radinavip, Потребител: radina, Парола: radina
16. Начини за възстановяване на суми свързани с условията по предходните точки на вече закупени билети или услуги предлагани от фирма "Радина ВИП" ООД са както следва:
- билети или услуги закупени от офис на фирмата, доставени с куриер и платени с наложен платеж или платени по банков път се възстановяват в офис на фирмата или от друг офис, от където е закупен билета или услугата, по банков път или с пощенски запис като разходите и таксите за това са за сметка на купувача.
- суми за билети или услуги закупени през система за разплащания на Epay.bg ( включващо плащане през сайта на epay.bg, чрез услугата "Epay Свят" или на каса посредством системата на EasyPay ) се възстановяват според начините и условията заложени в съответната система за разплащания.
17. С настоящия билет превозвачът сключва договор за превоз на пътници, като поема своите отговорности, съгласно чл. 42 до 48 от "Закона за автомобилните превози" (обн., ДВ, бр. 82 от 1999г..; доп. и изм., бр. 11 от 2002г., изм. бр. 45 от 2002г., изм. и доп. бр. 99 от 2003г., и изм. бр. 70 от 2004г.).
18. Фирма "РАДИНА" не носи отговорност за паспортни и митнически неуредици, както и за застраховка по рисковете "Живот" и "Медицински разходи" на пътника.
19. Пътникът носи лична отговорност за нанесени от него щети на превозното средство.


ВАЖНО!!!
ЗА НОРМАЛЕН БАГАЖ СЕ ПРИЕМА
КУФАР/САК/ЧАНТА С РАЗМЕРИ Д + Ш + В = 170см / 30 кг
Допълнителен багаж в горните норми се таксува по 20 лева (10 евро) и се приема за превоз, ако има капацитетна възможност.
Багаж над тези размери се таксува по преценка на водача.